การเงินและการธนาคาร

การแชทแบบข้อความ เสียง และวิดีโอของ DeeChat พร้อมกับโซลูชันการเชื่อมโยงให้ปรากฏหน้าจอเดียวกันและการแบ่งปันหน้าจอ เป็นการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารเชิงดิจิทัลในขณะนี้ เนื่องจากภาคส่วนการธนาคารกำลังเปลี่ยนมาให้บริการแบบดิจิทัลมากขึ้นและปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการให้บริการประสบการณ์ลูกค้า “ในสาขา” ผ่านเว็บไซต์จึงกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก
ด้วยโซลูชันแบบปรับได้ตามความต้องการของ DeeChat อย่างเช่น การเชื่อมโยงให้ปรากฏหน้าจอเดียวกันและการแบ่งปันหน้าจอ ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าระหว่างการแชท/หรือการโทรได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้ามาที่สาขาภายในท้องถิ่น

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้กลายมาเป็นขั้นตอนต่อไปในการแปลงผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ให้กลายมาเป็นลูกค้าจริง งานวิจัยระบุว่า 83% ของลูกค้าจะออกจากเว็บไซต์หากพวกเขาไม่ได้รับข้อมูลหรือความช่วยเหลือที่ต้องการได้ทันที การสื่อสารทางเสียงและวิดีโอออนไลน์ได้กลายมาเป็นขั้นต่อไปในการให้บริการวิธีการสื่อสารแบบเรียลไทม์เป็นพิเศษ

ศูนย์บริการ

ลูกค้าสามารถติดต่อคุณผ่านโหมดการสื่อสารที่หลากหลาย ใช้ข้อมูลวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อดูว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆ ดำเนินการเป็นอย่างไรในแต่ละวันโดยอ้างอิงจากผลการสำรวจของลูกค้า ดูว่าลูกค้ารอคุณนานเท่าใด และเวลารอที่นานที่สุดจนถึงเวลารอเฉลี่ยคือเท่าใด คุณยังสามารถดูได้ว่าตัวแทนแต่ละคนดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างแล้วในช่วงวัน สัปดาห์ หรือเดือนของตน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเช่น จำนวนแชทที่ให้บริการ จำนวนแชทที่พลาดไป ระยะเวลาในการตอบแชทและเวลาโดยเฉลี่ยในการรอ

การประกันและเงินกู้

การจดจำด้วยการเชื่อมโยงให้ปรากฏหน้าจอเดียวกันและการแบ่งปันหน้าจอ แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านขั้นตอนการสมัคร การยืนยันแบบฟอร์มว่าสมบูรณ์ถูกต้องแล้ว ช่วยลดการสมัครที่ไม่ถูกต้องที่ยังต้องติดตามสอบถามหรือต้องการข้อมูลมากขึ้น คุณสามารถช่วยลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเงินค่าประกัน แบบฟอร์มเงินกู้ และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างรวดเร็ว

กฎหมาย

บริษัทกฎหมายสามารถผสมผสานใช้งาน SDK ของ DeeChat กับเว็บไซต์ของตนได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถพูดคุยกับนักกฎหมายหรือทนายความได้โดยตรงเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

การดูแลสุขภาพแบบออนไลน์

หน่วยงานการดูแลสุขภาพแบบออนไลน์สามารถผสมผสานใช้งาน SDK ของ DeeChat กับเว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนได้ และสามารถช่วยให้ผู้ป่วยติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพหรือแพทย์ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เพียงคลิกเดียว