• รับส่งข้อความ, การแชทแบบเสียงและวิดีโอ
 • การเชื่อมโยงให้ปรากฏหน้าจอเดียวกันแบบทางไกล
 • การแบ่งปันหน้าจอ
 • การประชุมวิดีโอ
 • การแบ่งปันเอกสารและการกรอกแบบฟอร์ม
 • การถ่ายโอนการแชทแบบข้อความ
 • การถ่ายโอนการแชทแบบวิดีโอและเสียง
 • การบันทึกการแชทแบบวิดีโอและเสียง
 • การจดจำการพูดคุย
 • ทริกเกอร์และทางลัด
 • CRM แบบผสมผสาน
 • ระบบ VOIP / หมายเลขโทรศัพท์
 • ศูนย์บริการ
 • API แบบผสมผสานที่ทันสมัย
 • การซิงค์ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 • ระบบคลาวด์โดยเฉพาะแบบส่วนตัว
 • การบูรณาการตลาด
 • การผสมผสานแบบกำหนดเอง
 • รายงานข้อมูลวิเคราะห์แบบกำหนดเอง
 • การออกแบบกล่องการแชทแบบกำหนดเอง
 • การรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
 • ข้อมูลวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์
 • Mobile SDK
 • นุนแอปบนมือถือ
 • โดยเฉพาะการสนับสนุนแ